สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 ก.ย. 2563

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นางสุรางค์รัตน์ ณ ลำปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกึ้ดช้าง มูลนิธิศุภนิมิตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ในโครงการ รวมใจต้านภัยโควิด- 19 ให้แก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่บ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 1 2 3 ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 153 ชุด และบ้านห้วยแก้ว หมู่ 5 บ้านปางกอง หมู่ 6 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 67 ชุด

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330