สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
การซ้อมแผนบนโต๊ะ ตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินบ้านทุ่งฟ้าผ่า

วันที่ 23 ก.ย. 2563

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับ คณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติบ้านทุ่งฟ้าผ่า เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลแม่พริก ดำเนินงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ในกิจกรรม"การซ้อมแผนบนโต๊ะ ตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน อุทกภัยน้ำ ป่าไหลหลาก" ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งฟ้าผ่า ม.7 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงรายมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 ราย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330