สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
รายงานความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำวันที่ 2 พ.ย. 53


 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553  สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย  ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ดังนี้

1.  ชุดธารน้ำใจฯ  (เครื่องอุปโภค บริโภค ยาชุดสามัญฯ ยาแก้น้ำกัดเท้า เกลือเสริมไอโอดีน และของจำเป็นในการดำรงชีพ) ส่งรวม 9,000 ชุด  เป็นจังหวัดที่ร้องขอ วันที่ 1-2 พ.ย. 53  ดังนี้
          - จ.สุพรรณบุรี 2,000 ชุด
          - จ.อยุธยา 2,000 ชุด

          - จ.สุราษฏร์ธานี 1,000 ชุด

            - อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1,000 ชุด

            - อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1,000 ชุด

            - จ.ตรัง  1,000 ชุด

            - จ.สตูล 1,000 ชุด

2.  น้ำดื่ม

     2.1  ขนาด 600 CC. แพ็คละ 12 ขวด จำนวน 5,000 แพ็ค

         - จ.สุราษฏร์ธานี 1,000 แพ็ค

            - อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1,000 แพ็ค

            - อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1,000 แพ็ค

            - จ.ตรัง  1,000 แพ็ค

            - จ.สตูล 1,000 แพ็ค

     2.2  ขนาด 1.5 ลิตร แพ็คละ 6 ขวด จำนวน 4,000 แพ็ค
            - จ.สุพรรณบุรี 2,000 แพ็ค

- จ.อยุธยา 2,000 แพ็ค

 

***  สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.จะนะ และอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช  ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในเบื้องต้น   ดังนี้           

-   นำชุดธารน้ำใจสภาชาดไทย ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ยา เวชภัณฑ์ น้ำดื่ม และของจำเป็นในการดำรงชีพ ไปแจกที่ อ.จะนะ จ.สงขลา  จำนวน 800 ชุด

    -   ส่งเรือท้องแบน 2 ลำ พร้อมคนขับ 2 คน ไปช่วยเรื่องการอพยพ และขนส่ง ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

    -   นำชุดอาหารยังชีพ 3,000 ชุด (1 ชุด สำหรับ 1 คน / 1 วัน) ประกอบด้วยข้าวกระป๋อง 3   

       กระป๋อง ปลากระป๋อง 3 กระป๋อง และปลาราดพริก 1 กระป๋อง ไปแจกจ่ายในพื้นที่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 

 

                    สรุปความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ณ วันที่ 2 พ.ย. 53 เวลา 16.30 น.

ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 3 พฤศจิกายน 2553 ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวม 42 จังหวัด  ได้แก่  ลำปาง แพร่ นครสวรรค์ เชียงราย อุตรดิตถ์ พิจิตร นครนายก เพชรบูรณ์ อุดรธานี  หนองคาย  นนทบุรี  อ่างทอง  อยุธยา  เพชรบุรี  ราชบุรี  ชัยนาท สมุทรสาคร กาญจนบุรี  ชลบุรี  สุพรรณบุรี  บุรีรัมย์  สระแก้ว  ปราจีนบุรี  นครราชสีมา  ลพบุรี  สระบุรี ตาก  ชัยภูมิ สิงห์บุรี อุบลราชธานี เชียงใหม่ ภูเก็ต อุทัยธานี กรุงเทพฯ สุรินทร์  นครปฐม  สงขลา  ตรัง  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  สตูล และปัตตานี  โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ 91,381 ชุด  มูลค่ารวมทั้งสิ้น 91,381,000.00

 

      นอกจากนี้  หน่วยเรือท้องแบน รถผลิตน้ำดื่ม รถสื่อสารสภากาชาดไทย และหน่วยครัวเคลื่อนที่  ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ ประจำวันที่ 2 พ.ย. 53 ดังนี้
 
จ.สิงห์บุรี  (เดิมปฏิบัติงาน 7 ลำ วันนี้ (2 พ.ย.) ถอนไป 5 ลำ เพื่อเตรียมพร้อมไปปฏิบัติงานทางใต้)
-  หน่วยเรือท้องแบน  2  ลำ             อ.เมือง            1        ลำ  (ต.บางกระบือ)
                                                        อ.พรหมบุรี       1        ลำ  (ต.บางน้ำเชี่ยว)  
-  หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม  2  คัน           อ.เมือง             1        คัน  (อบต.บางกระบือ)                          
                                                        อ.อินทร์บุรี       1        คัน  (อบต.ท่างาม)
-  รถยูนิม็อค  1  คัน                         อ.อินทร์บุรี       1        คัน 

 

จ.นครสวรรค์
-  หน่วยเรือท้องแบน  1  ลำ             อ.ชุมแสง         1        ลำ

 

จ.นครราชสีมา
-  หน่วยเรือท้องแบน  3  ลำ             อ.เมืองยาง       3        ลำ
 -  รถสื่อสารเคลื่อนที่  1  คัน             อ.เมืองยาง       1        คัน

 

จ.อุบลราชานี
-  หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม  1  คัน            อ.เมือง             1        คัน      (อ.วารินชำราบ) 
   ปฏิบัติงานร่วมกับมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)     
*** เตรียมพร้อมเรือท้องแบนแล้ว  4  ลำ
  
จ.พระนครศรีอยุธยา
-  หน่วยครัวเคลื่อนที่  ผลิตอาหารปรุงสุก จำนวน 2,800 ชุด ต่อ วัน  เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัย
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา          
 
 สำหรับการช่วยเหลือในวันพรุ่งนี้ (3 พ.ย.) สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย  เตรียมนำชุดธาร
น้ำใจฯ  รวม 3,055 ชุด พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 18,000 ขวด  ไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
จังหวัดปัตตานี และนครสวรรค์  

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330