สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
จัดทำแผนตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน โรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ

วันที่ 29 ก.ย. 2563

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำเนินงานโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ กิจกรรม "แผนตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยมีนักเรียน ครู และตัวแทนชุมชนวัดปางมะกล้วย เข้าร่วมกิจกรรม 36 ราย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330