สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 6 ต.ค. 2563

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และปลัดตำบลกื๊ดช้าง มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ปางช้างตำบลกื๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จำนวน 137 ชุด และมอบนมยูเอชทีแก่เด็ก จำนวน 81 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกื๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330