สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
อบรมค้นหา กู้ภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติบ้านห้วยน้ำกืน

วันที่ 9 ต.ค. 2563

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมการ ค้นหา กู้ภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติบ้านห้วยน้ำกืน จำนวน 31 ราย ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลแม่เจดีย์ ณ บ้านห้วยน้ำกืน ม.13 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330