สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ซ้อมแผนบนโต๊ะ ตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม บ้านแม่แมม

วันที่ 20 ต.ค. 2563

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับ คณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติบ้านแม่แมม ดำเนินงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ในกิจกรรมการซ้อมแผนบนโต๊ะ การตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหก ม.9 ต.แป่แป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 44 ราย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330