สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบคอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรี อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา สิ่งของบริจาคแก่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม และโรงเรียนวัดบางประจันต์ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ บ้านสารภี จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 26 ต.ค. 2563

มอบคอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรี อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา สิ่งของบริจาคแก่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม และโรงเรียนวัดบางประจันต์ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ บ้านสารภี จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นางไพเราะ รอยตระกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะ ร่วมกันมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องดนตรีที่ใช้งานแล้ว ให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม เพื่อนำไปเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องดนตรี รวมทั้งมอบหน้ากากอนามัย และสิ่งของบริจาค โดยมีนายสุรชาติ ชื่นพิชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม และคณะ รับมอบ ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการอาหารและโภชนา และห้องปฎิบัติการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และห้องเรียนขับร้อง จากนั้นได้เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบางประจันต์ (หวังเจริญราษฎร์นุกูล) ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียน จำนวน 66 ชุด อุปกรณ์กีฬา ชุดแปรงสีฟันยาสีฟัน จำนวน 2 ลัง หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล จำนวน 200 ชุด ให้แก่เด็กนักเรียน พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม

On October 26, 2020, Lt.Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) together with Mrs. Phairoh Roytrakul, Vice President of Samut Songkhram Provincial Red Cross Chapter and relevant agencies provided computer for Samut Songkhram Polytechnic College to be used as an educational tool for computer repair and musical instruments, a face mask and donation items to Mr. Surachat Chuenpichai, Deputy Director of Academic and Resource Management Samut Songkhram Polytechnic College. They visited the food and nutrition laboratory and a computer repair workshop and singing classroom Then traveled to Wat Bang Prachan School (Wang Charoen Rat Nukun) Lat Yai Subdistrict, Mueang Samut Songkhram District to provided 66 school supplies, sports equipment, 2 crates of toothbrush and toothpaste, 200 sets of masks and alcohol gel to students. They visited the Learning Center for Sufficiency Economy Development, Ban Saraphi, Samut Songkhram.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330