สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุท่อก๊าซระเบิด ในพื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 25 ต.ค. 2563

สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุท่อก๊าซระเบิด ในพื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 25 ตุลาคม 2563 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 88 ชุด ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุก๊าซระเบิด ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ในการนี้นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบ ณ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

On October 25, 2020, at Wat Prengratbamrung school, Preng sub-district of Bang Bho district, Samutprakhan province. Lt. Gen. (Rtd.) Amnat Barlee, Director of the Relief and Community Health Bureau, and his team together with Mrs. Nongrat Khongkhasem, President of Samutprakhan Provincial Red Cross Chapter and Committee and relevant agencies provided 88 sets of the Thai Red Cross Relief Kits to people who have been affected by gas explosion in Preng sub-district of Bang Bho district, Samutprakhan province.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330