สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
การซ้อมแผนบนโต๊ะ และทดสอบการอพยพ ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ณ โรงเรียนวัดปางมะกล้วย

วันที่ 5 พ.ย. 2563

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับ คณะกรรมการโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติวัดปางมะกล้วย ดำเนินงานโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ ในกิจกรรมการซ้อมแผนบนโต๊ะ ตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน ป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และทดสอบการอพยพ ณ โรงเรียนวัดปางมะกล้วย ม.2 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 ราย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330