สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีลงเสาเอก เสาโท สถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 11 พ.ย. 2563

พิธีลงเสาเอก เสาโท สถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นประธานในพิธีลงเสาเอก เสาโท เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ สถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี ณ ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี

สำหรับการจัดสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงมีพระราชประสงค์ให้สภากาชาดไทยฟื้นฟูสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี โดยสภากาชาดไทยได้รับการจัดสรรที่ดินสาธารณประโยชน์หนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ เพื่อจัดตั้งสถานีกาชาดที่ 9 ตามพระราชดำริ
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเส้นทางรถไฟสายนครราชสีมา-หนองคาย บริเวณที่ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อรองรับและอำนวยประโยชน์ต่อประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คลังพัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัย และศูนย์โลจิสติกส์ เชื่อมต่อการลำเลียงขนส่งกับศูนย์อื่นในภูมิภาค ซึ่งสภากาชาดไทย ได้จัดทำผังแม่บทการใช้พื้นที่และดำเนินการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อเตรียมการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

On 11 November 2020, Lt.Gen.(Rtd) Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau, together with the executive and staff, joined the main pole ceremony before the construction of a new building of Thai Red Cross Health Station No. 9, Udon Thani Province, at Kud Sa Subdistrict, Mueang Udon Thani District, Udon Thani Province. Mr.Nitipat Leelalertleaw, Deputy Governor of Udon Thani Province, Vice President of Udon Thani Provincial Red Cross Chapter, and relavant agencies, joined the ceremony.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330