สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
“เปลี่ยนลมหายใจให้เป็นรอยยิ้ม” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่นฯ

วันที่ 5 พ.ย. 2563

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และเภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากคุณวิศิษฐ์ จิรวิวัฒน์วนิช กรรมการผู้จัดการบริษัท ฮอว์ลี่ย์ แอนด์ ฮาเซล เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ พร้อมด้วยคุณวิชัย เบญญาดิลก รองประธานฝ่ายจัดซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และคณะ ซึ่งเป็นรายได้จากแคมเปญ "เปลี่ยนลมหายใจให้เป็นรอยยิ้ม” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่นฯ โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย

On November​ 5, 2020, Dr.Chor. Kemsiri Kongrukgreatiyos, M.D.,Deputy Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) together with Mrs.Jirawan Santipitak, Assistant Director of RCHB receive money in the amount of 1,000,000 baht from Mr. Wisit Jiravivatvanich, Managing Director, Hawley & Hazel Chemicals (Thailand) Co., Ltd. and team along with Mr.Wichai Benyadilok, Vice President of Consumer Products Purchasing Consumer, Big C Supercenter Public Company Limited and team. Which is the revenue from the campaign "Change breath into smiles" to help patients in the Cleft Lip, Cleft Palate and Other Deformities Surgery project by the RCHB at The Thai Red Cross Disaster Operations Center.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330