สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
“ซ้อมแผนอพยพ” ตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม

วันที่ 12 พ.ย. 2563

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ปฏิบัติงานโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ "กิจกรรมซ้อมแผนอพยพ”ตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินอุน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาวเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลป่าแป๋ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแป๋ และหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมสังเกตการณ์ และให้คำแนะนำหลังการซ้อมแผนดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ เมื่อเกิดภัยพิบัติต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330