สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ติดตามการใช้เครื่องช่วยฟังสภากาชาดไทย ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 12 พ.ย. 2563

สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ติดตามการใช้เครื่องช่วยฟังสภากาชาดไทย ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมปฏิบัติงานโครงการเครื่องช่วยฟังสภากาชาดไทย เพื่อผู้ด้อยโอกาส โดยได้ติดตามปัญหา อุปสรรค และแนะนำการใช้เครื่องช่วยฟัง รวมทั้งมอบพิมพ์หู จำนวน 65 อัน ให้แก่ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

On November 12 - 13, 2020, at Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital, Kanda Limitlaohaphan, M.D., Head of Medical Services Division of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) with her team, worked together "The Thai Red Cross Hearing Aids Project for the Underprivileged" to follow up the problem, barriers and introduce the used of hearing aids. Including gave 65 ear prints to hearing-impaired.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330