สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงาน iTIC Networking 2020

วันที่ 18 พ.ย. 2563

ร่วมงาน iTIC Networking 2020

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมงาน iTIC Networking 2020 ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกและภาคีเครือข่าย ในการนี้สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำการใช้ แอปพลิเคชัน พ้นภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในงานดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม เดอะมิตร-ติ้ง-รูม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์

On 18 November 2020,Jirawan Santipitak, B.Sc. (in Pharm.), Assistant Director of RCHB attended the iTIC Networking 2020 event organized by the Thai Intelligent Traffic Information Center Foundation to report the performance from the past to the present as well as to listen the opinions of members and network partners. RCHB participated in an exhibition introducing the use of the phonphai application to help victims in the event at the Mitr-Ting-Room Samyan Mitrtown Hall.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330