สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยายพิเศษ แอปพลิเคชัน "พ้นภัย"

วันที่ 25 พ.ย. 2563

บรรยายพิเศษ แอปพลิเคชัน "พ้นภัย"
 
วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 นางเยาวลักษณ์ ยอดโสภา หัวหน้างานอำนวยการข้อมูลและหัวหน้างานวิทยุสื่อสาร ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "โครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านระบบแอปพลิเคชัน (พ้นภัย)” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกลไกการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพิเศษ จัดโดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติงานที่ 4 กอ.รมน. ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 
On 25-26th November, 2020, Mrs. Yaowaluk Yodsopha, Head of information and Radio Communications, The Thai Red Cross Operation Center and her team, as a speaker about, the expansion project and increase the efficiency of the use of disaster database and geographic information system (GIS) to help victims, through the application "Phon Phai", In the workshop operating the protection mechanism and solve special security problems, organized by, 4th Coordination Operation Center, Internal Security Operations Command, at Asia Airport Hotel, Lam Luk Ka district of Pathum Thani Province.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330