สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ มอบชุดธารน้ำใจ ฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และนราธิวาส.จำนวนกว่า 10,000 ชุด

วันที่ 8 ธ.ค. 2563

สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ มอบชุดธารน้ำใจ ฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และนราธิวาส.จำนวนกว่า 10,000 ชุด

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นางศิริมล คัมภีร์พันธุ์ พยาบาล 6 ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ พร้อมคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 10,376 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอพระพรหม อำเภอพรหมบุรี และอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ยังได้มอบชุดธารน้ำใจ ฯ จำนวน 2,174 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุง และอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 227 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและให้กำลังใจผู้ประสบภัย
On December 8, 2020, Mrs. Sirimol Khumpheephant Registered Nurse Level 6 of the Thai Red Cross Health Station Coordination Division of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) with her team and relevant agencies provided 10,376 sets of the Thai Red Cross Relief Kits for flood victims in Ronphiboon district, Phraphom district, Phomburi district and Sichon district, Nakhon Si Thammarat province. In the occasion, the RCHB provided 2,174 sets of the Thai Red Cross Relief Kits for flood victims in Mueang district and Kuankhanun district, Phatthalung province, and 227 sets of the Thai Red Cross Relief Kits for flood victims in Bacho district, Narathiwas province to alleviate the initial distress and encouraging flood victims.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330