สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 19 ธ.ค. 2563

กิจกรรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติแก่ชาวเมียนมาร์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ Myanmar Development for fund อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

On December 19, 2020, Miss Sukanya Supudommungmee, Head of Relief Division, the Relief and Community Health Bureau (RCHB) and staff together with the Pathum Thani Provincial Red Cross Chapter, Ministry Of Interior's Ladies Association and World Vision Foundation of Thailand organized activities to educate and raise awareness on the prevention of the spread of COVID-19 among migrant workers for Myanmar people at Myanmar Development for fund, Thanyaburi District, Pathum Thani Province.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330