สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนภารกิจสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

วันที่ 30 ธ.ค. 2563

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนภารกิจสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เภสัชกร ดร.สุรเดช เอกปัญญาสกุล ประธานกรรมการ บริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด พร้อมด้วย ดร.ชุตินันต์ สนั่นเสียง กรรมการผู้จัดการบริษัท อดินพ จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 120,000 บาท เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ โดยพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
December 30, 2020, at the Thai Red Cross Operations Center, Pharmacist Dr. Suradej Eekpanyasakul, Chairman of Nutrition SC Company Limited, together with Dr. Chutinan Sanansiang, Managing Director of Adinop Ltd., donated 120,000 baht to support the mission of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) with Lt.Gen.Amnat Barlee, M.D., Director of the RCHB received.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330