สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ

วันที่ 11 ม.ค. 2564

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ
วันที่ 11 มกราคม 2564 นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย รับมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 200 แท่น มูลค่า 100,000 บาท เพื่อนำไปมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดนำไปมอบต่อให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ จากนางสาวรุจนาฏก์ วิมลสถิตย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านบรรษัทสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณะ โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมรับมอบ ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพ ฯ

On January 11, 2021, at the Baggage Storage for the victims, the Relief and Community Health Bureau (RCHB), Henri Dunant Road, Bangkok. Mr. Krisada Boonrach, Director of the Office of the Thai Red Cross Chapters Administration Office, received 200 foot pump for hands sanitizer worth 100,000 baht to give to the Provincial Red Cross Chapter to give to the hospital from Ms. Rujanart Wimon Sathit, Senior Executive Vice President Corporate relations Charoen Pokphand Group Co., Ltd. And her team. In the occasion Pichit Siriwan, M.D., Deputy Director of the Relief and Community Health Bureau joined together.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330