สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
79 ปี ไทยประกันชีวิต

วันที่ 25 ม.ค. 2564

79 ปี ไทยประกันชีวิต สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมแสดงความยินดีบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสครบ 79 ปี
วันที่ 25 มกราคม 2564 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ครบ 79 ปี โดยมีนางสาววราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน สายงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และนายบดิศร กษมารกูร ผู้จัดการ ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับมอบ ณ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
 
On January 25, 2021, at Thai Life Insurance Public Company Limited, Bangkok. Pharm. Jirawan Santipitak, Assistant Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) with her team bestowed a gift basket for congratulation on 79th Anniversary of Thai Life Insurance Public Company Limited that received by Miss Varaporn Leekulnimit, Assistant Vice President, Corporate Social Responsibility Department and her team.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330