สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยบรรเทาทุกข์ จ.อยุธยา


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

คณะเจ้าหน้าที่ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด มอบอาหารพร้อมรับประทานยาชุดสามัญประจำบ้านและยาแก้น้ำกัดเท้า จำนวน 500 ชุด  ณ ชุมชนมัสยิดกุฎีช่อฟ้า ต.คลองตะเคียน  อ.พระนครศรีอยุธยาชุมชนวัดท่าการ้อง และ ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330