สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 43

วันที่ 18 ก.พ. 2564

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 43

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวศิมิรัน เรืองใจ พยาบาล 3 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจ ฯ จำนวน 18 ชุด ที่ร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน พ้นภัย ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 43 บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 13 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น โดยมี นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย ร่วมมอบ ณ สำนักงานเขตบางกอกน้อย ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

On February 17, 2021, Ms. Simiran Rueangchai, RN Level 3, Relief Division, the Relief and Community Health Bureau with staff provided 18 sets of Relief Kits to Covid-19 requested through the application Phonphai to 13 households in Soi Charansanitwong 43, Bangkok Noi, Bangkok. Ms. Kanokwan Iamlim, Director of Bangkok Noi District joint deliver at the Bangkok Noi District Office, Bangkhunnon Road, Bangkhunnon Subdistrict, Bangkoknoi District, Bangkok.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330