สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการ “ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลป่ามะม่วง (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่ามะม่วง รุ่นที่ ๓) ”

วันที่ 22 ก.พ. 2564

     ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวนฤมล พรหมวา หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการ " พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลป่ามะม่วง (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่ามะม่วง รุ่นที่ ๓) ” พร้อมทั้งร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ ๒ ที่จบหลักสูตร และให้กำลังใจนักเรียนผู้สูงอายุที่จะเข้ารับการศึกษาใหม่ และเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบล ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่ามะม่วง ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330