สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรีพระอัครราชเทวี ประดิษฐาน ณ สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพ ฯ

วันที่ 18 ก.พ. 2564

พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรีพระอัครราชเทวี ประดิษฐาน ณ สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพ ฯ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประชุมและตรวจรับพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรีพระอัครราชเทวี ประดิษฐาน ณ สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพ ฯ

On February 18, 2021, Lt.Gen.(Rtd) Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) and staff together with Mr. Kittiphan Phansuwan, Deputy Permanent Secretary of the Culture Ministry attend the meeting and inspection, The Queen Sukumal Marsri, one of King Rama V’s consort memorial statue, to be enshrined at TRC Health Station No.2, Bangkok.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330