สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุม โครงการ "น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด" ประจำปี 2564

วันที่ 24 ก.พ. 2564

ประชุม โครงการ "น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด" ประจำปี 2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นประธานการประชุม โครงการ "น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด" ประจำปี 2564 ร่วมกับมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย เพื่อติดตามความคืบหน้าและพูดคุยประเด็นปัญหาต่าง ๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

On February 24, 2021, Lt.Gen.(Rtd) Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) presided over the 2021 Annual Meeting of the project " Namthip Give Back" with the Coca-Cola Thailand Foundation to monitor progress and discuss various issues with relevant staff attending the meeting at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330