สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
หารือเตรียมการจัดงาน ADDM ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 3 มี.ค. 2564

หารือเตรียมการจัดงาน ADDM ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 3 มีนาคม 2564 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย คุณพรรณภา ณ น่าน ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และคณะ ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการเตรียมจัดงาน ASEAN Day on Disaster Management (ADDM) และความร่วมมือในการดำเนินงานต่างๆ ระหว่างสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และ ปภ. ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

On 3rd March 2021, Lt.Gen.(Rtd) Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB), executive team together with Ms. Phannapa Na Nan, Director of International Cooperation Section of Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM) and her team, meeting about the preparation of the ASEAN Day on Disaster Management (ADDM) event and cooperation in various operations between the RCHB and the DDPM, at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330