สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย มอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 11 มี.ค. 2564

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย มอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยนายกมล คงสกุลวัฒนสุข กรรมการผู้จัดการธุรกิจร่วมทุนพัฒนาทรัพย์สิน, นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร และนางสุดารัตน์ พีตกานนท์ ผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะผู้บริหาร รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

On March 11, 2021, at the Thai Red Cross Disaster Operations Center, Mr. Panun Prachuabmoh, Country Chairman of the Shell Company of Thailand Limited and his team donated 2,000,000 baht to the Relief and Community Health Bureau (RCHB), to help people affected by the situation of the COVID-​19 received by Lt.Gen. (Rtd) Amnat Barlee, M.D., Director of the RCHB and the executive​s team.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330