สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมการขยายเครือข่าย การใช้งานแอปพลิเคชัน“ พ้นภัย” อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

วันที่ 10 มี.ค. 2564

อบรมการขยายเครือข่าย การใช้งานแอปพลิเคชัน" พ้นภัย” อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการขยายเครือข่าย การใช้งานแอปพลิเคชัน" พ้นภัย” ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ​อำเภอกะเปอร์ โดยมี นางวัลลภา สุขศิริมัช หัวหน้าพยาบาล สำนักงานบรรเทาทุกข์​และ​ประชา​นา​มัย​พิทักษ์​ สภากาชาด​ไทย​ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม เพื่อส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในพื้นที่ ให้มีความพร้อมในการแจ้งภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อเกิดภัยต่าง ๆ ในการนี้นางสาวสุดใจ เครือวณิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหิน​เฉลิม​พระ​เกียรติ​ ฯ ​และคณะ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง ร่วมจัดอบรม ณ ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

On March 11, 2021, Mr. Chalerm Petcharat, Kapoe District Sheriff, Ranong Province presided over the opening ceremony of the training to expand the network using the application "Phonphai​". Mrs. Wallapa Suksirimuch,​ Head of the Nurse of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) report of training objectives to expand the network using the application "Phonphai​" to empower staff in the area to be ready to notify the disaster and helping the victims when disaster​ occur. On this​ occasion​ Miss Sudjai Khauvanittham, Head of Hua Hin Chalerm Phrakiat Health Station, the Ranong Provincial​ Red​ Cross​ Chapter co-organized a training at the Kapoe District Office, Ranong Province.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330