สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" ในงานวัน "อปพร." จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 22 มี.ค. 2564

สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" ในงานวัน "อปพร." จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นางศิริมล คัมภีร์พันธ์ุ รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านการบรรเทาทุกข์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ พร้อมเจ้าหน้าที่บริษัท อินฟราพลัส จำกัด จัดบูธประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน "พ้นภัย" ในโครงการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงาน แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. เนื่องใน "วัน อปพร." ประจำปี 2564 โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก จัดขึ้น ในการนี้นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธี ได้เยี่ยมชมบูธประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน "พ้นภัย" พร้อมมอบเกียรติบัตรให้สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก

On March 22, 2021, at Disaster Prevention and Mitigation Regional Center 9 Phitsanulok, Mrs. Sirimol Khumpheephant, Acting Assistant Head Nurse for Relief, of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) and her team together with staff of Infra Plus Co., Ltd. organized a booth to publicize the "PhonPhai" application in the meeting to inform the operational policy for the Civil Defense Volunteer, in the "Civil Defense Volunteer's Day 2021" By the Disaster Prevention and Mitigation Center, District 9, Phitsanulok, In the occasion, Mr. Ronachai Jitwiset, Governor of Phitsanulok,presided over the ceremony, visited the booth to publicize the "PhonPhai" application and gave a certificate to the RCHB for supporting the project.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330