สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

วันที่ 29 มี.ค. 2564

มอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

วันที่ 29 มีนาคม 2564 แพทย์หญิงวศินี เกิดวงศ์บัณฑิต พร้อมนายแพทย์ ดร.ธนาสิทธิ์ เตชานุกูล มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

On March 29, 2021, Vasinee Kerdvongbundit , M.D., together with Dr. Tanasit Techanukul , M.D., donated 100,000 baht to the Relief and Community Health Bureau (RCHB), the Thai Red Cross Society to help those affected by COVID-19. Pichit Siriwan, M.D., Deputy Director of the RCHB received the donation at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330