สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท สแกนเนีย กรุ๊ป และบริษัท สแกนเนีย เเมนูแฟคเจอริ่ง บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

วันที่ 26 มี.ค. 2564

บริษัท สแกนเนีย กรุ๊ป และบริษัท สแกนเนีย เเมนูแฟคเจอริ่ง บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

วันที่ 26 มีนาคม 2564 บริษัท สแกนเนีย กรุ๊ป (ประเทศไทย)​ จำกัด และบริษัท สแกนเนีย เเมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)​ จำกัด นำโดย มร.แคสเปอร์ นิคลาสสัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สแกนเนีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ เพื่อมอบสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์และใช้ในกิจกรรมของสำนักงาน ฯ

On March 26, 2021, Scania Group (Thailand) Co., Ltd., and Scania Manufacturing (Thailand) Co., Ltd., led by Mr. Kasper Niklasson, Managing Director of Scania Group (Thailand) Co., Ltd., together with the management team, met with Lt.Gen.(Rtd) Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) to donated materials to the RCHB for use as public benefit and for use in the activities of the Office.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330