สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID -19 แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่

วันที่ 21 เม.ย. 2564

ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID -19 แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่

วันที่ 21 เมษายน 2564 สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เริ่มฉีดวัคซีนป้องกัน COVID -19 โดสแรกให้กับคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ณ อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

On April 21, 2021, the Relief and Community Health Bureau (RCHB), the Thai Red Cross Society began vaccinating the first dose of the COVID-19 vaccine to the management team, Medical personnel and staff at RCHB building.สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330