สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมความร่วมมือการดำเนินงานระหว่างสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

วันที่ 26 เม.ย. 2564

ประชุมความร่วมมือการดำเนินงานระหว่างสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

วันที่ 26 เมษายน 2564 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะ ร่วมประชุมกับ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และที่ปรึกษาด้านการสื่อสารองค์กรของสภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อาทิเช่น โครงการมอบชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทั่วประเทศ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

On April 26, 2021, Lt.Gen.Amnat Barlee, MD, Director of Relief and Community Health Bureau (RCHB) and staff meeting with Assistant Professor Dr. Ake Pattaratanakun, Chairman of Executive Committee, Thailand Post Co.,Ltd. and Corporate Communications Advisor of The Thai Red Cross Society to discuss cooperation in operations between the RCHB and the Thailand Post Co., Ltd. for example, For Vulnerables and Elderly Project at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330