สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด มอบชุดไฮยีน คิดส์

วันที่ 28 เม.ย. 2564

บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด มอบชุดไฮยีน คิดส์
ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ สนับสนุนโรงพยาบาลสนามจุฬาลงกรณ์

วันที่ 28 เมษายน 2564 นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย นางโสมรสา พงษ์เพิ่มพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และนางสาวสุพัตรา หาญเจริญ ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร ร่วมมอบ "ชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้า โรงพยาบาลสนาม" (Hygiene Kit) จำนวน 3,000 ชุด มูลค่า 500,000 บาท ให้แก่สำนักงานบรรรเทาทุกข์ ฯ โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย พร้อมนำไปมอบต่อ ณ โรงพยาบาลสนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านกิจการพิเศษ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามด้านการบริหารทั่วไป พร้อมด้วย ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านสื่อสารองค์กร บริหารแบรนด์ และนิสิตเก่าสัมพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามด้านสื่อสารองค์กร เป็นผู้รับมอบ

On 28th April, 2021, Mr. Viriya Chongphaisal, General Manager of GlaxoSmithKline (Thailand) Ltd., (GSK), Mrs. Somrasa Pongpermpruek, Communications and Government Affairs Director and Ms. Supattra Harncharoen, Corporate Affairs Manager, provided 3,000 Hygiene Kits, valued at 500,000 baht, to the Relief and Community Health Bureau (RCHB), in this occasion, Lt.Gen.Amnat Barlee, MD, Director of the RCHB was the recipient and bring it to the Chula field Hospital.
As well as, Assistant Professor Vorapat Inkarojrit, Ph.D., Assistant to the President for Special Affairs and Assistant Professor Ake Pattaratanakun, Ph.D., Assistant President Chulalongkorn University Corporate Communication, brand management and alumni relations, Steering Committee of Corporate Communications, Thai Red Cross Society, was the recipient, at Chula field Hospital.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330