สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีจัดส่งชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ภายใต้ เคมเปญ “ส่งความห่วงใย ส่งให้สู้ภัย COVID -19”

วันที่ 5 พ.ค. 2564

พิธีจัดส่งชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ภายใต้ เคมเปญ "ส่งความห่วงใย ส่งให้สู้ภัย COVID -19”
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ร่วมกับ นายกาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีจัดส่งชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ภายใต้ เคมเปญ "ส่งความห่วงใย ส่งให้สู้ภัย COVID -19” โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย และคลังสัมภาระผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
ทั้งนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ให้การสนับสนุนจัดส่งชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยฯ ไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในสังกัด รพ.สต.แต่ละพื้นที่ รับของแล้วนำไปมอบให้แก่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่ง ในเบื้องต้น จำนวน 24,000 ราย

On 5th May, 2021, Lt.Gen.(Rtd) Amnat Barlee, MD, Director of Relief and Community Health Bureau (RCHB) and executive management, together with Mr. Karlong Subsaart, Chief Operating Officer, acting for Chief Executive Officer of Thailandpost Co., Ltd., and executive management, attend a delivery ceremony Relief Kits for Vulnerables and Elderly under the campaign "send concern fight against COVID-19”, by cooperation between the RCHB and Thailandpost Co., Ltd., at the Thai Red Cross Disaster Operations Center and Relief Items Warehouse of the RCHB.
As well as, Thailandpost Co., Ltd., provide support to deliver the Relief Kits for Vulnerables and Elderly, to Health Promoting Hospital, for Public Health Volunteer given to the elderly who cannot help themselves and defenseless, initially amounted to 24,000.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330