สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
กาชาด 5 สวางคนิวาส..บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

       เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่  5  สวางคนิวาส   ร่วมกับนางจินตนา  ชูศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ   คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ    นายสมชาติ  ตันตระกูล  ปลัดอำเภอเมืองสมุทรปราการ   นายพีรพล  ยังขาว  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ   ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย   โดยมอบชุดถุงธารน้ำใจแก่ประชาชนผู้ประสบภัย  จำนวน  5 ครอบครัว    หมู่ 6 ตำบลท้ายบ้านใหม่   อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ   ในวันที่  2 พฤศจิกายน  2553  

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330