สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ให้แก่ผู้กักกันตนเองจาก COVID-19 เขตทวีวัฒนา

วันที่ 16 พ.ค. 2564

สภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ให้แก่ผู้กักกันตนเองจาก COVID-19 เขตทวีวัฒนา

วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 นางสาวสุดากาญจน์ สุขนวล พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) เขตทวีวัฒนา มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤติโควิด-19 และน้ำดื่ม จำนวน 40 ชุด พร้อมด้วย หน้ากากอนามัยแบบผ้าสำหรับผู้ใหญ่, แอลกอฮอล์เจล, แผ่นพับหยุดการตีตราทางสังคม ให้แก่ อสส.เขตทวีวัฒนา เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่ต้องกักกันตนเองจาก COVID-19 ในชุมชนหลังสถานีรถไฟ ชุมชนประตูน้ำ ชุมชนเจ้าพระยา 1 ชุมชนพรรณพฤกษา และชุมชนสกุลทิพย์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เขตทวีวัฒนา ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

On May 16, 2021, Ms. Sudakan Suknuan, RN Level 6 of the Relief Division, the Relief and Community Health Bureau, the Thai Red Cross Society together with Public Health Volunteers, Thawi Watthana District brought 40 relief kits to save lives through the COVID-19 crisis including drinking water, adult cloth masks, alcohol gel, Brochure to stop social stigma provided to Public Health Volunteers, Thawi Watthana District for pass on to those who have to quarantine themselves from COVID-19 in the community behind the train station, Pratunam Community, Chao Phraya Community 1, Phan Pruksa Community and the Sakulthip community at the Social Development and Human Security Volunteer Coordination Center, Thaweewattana District, Borommaratchachonnani Road, Sala Thammasop Subdistrict, Thawi Watthana District, Bangkok.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330