สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาทุกข์ทางการแพทย์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โรงเรียนวัดคลองเตย

วันที่ 27 พ.ค. 2564

ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาทุกข์ทางการแพทย์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โรงเรียนวัดคลองเตย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมด้วยแพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ และนางศิริมล คัมภีร์พันธ์ุ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลฯ(ด้านการบรรเทาทุกข์) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาทุกข์ทางการแพทย์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนวัดคลองเตย ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 - 31 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนวัดคลองเตย จากนั้นเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตบางแค

On May 27, 2021, Lt.Gen.Amnat Barlee, MD, Director of Relief and Community Health Bureau (RCHB) and staff visited the medical unit to vaccinate against COVID-19 for people in the area of Wat Klong Toey community together with Department of Health, Bangkok Metropolitan Administration between 26 - 31 May 2021 at Wat Klong Toey School. After that, they visited the operations of the Thai Red Cross Health Station No.11 Wiset Niyom staff, who performed the vaccination against COVID-19 for people in the Bang Khae district.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330