สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สภากาชาดไทยมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมน้ำดื่ม หน้ากากอนามัยแบบผ้าและแอลกอฮอล์เจล ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ที่กักกันตนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ผ่านสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

วันที่ 29 มิ.ย. 2564

สภากาชาดไทยมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมน้ำดื่ม หน้ากากอนามัยแบบผ้าและแอลกอฮอล์เจล ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ที่กักกันตนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ผ่านสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 สภากาชาดไทยโดย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ร่วมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด หน้ากากอนามัยแบบผ้า 1,000 ชิ้น และแอลกอฮอล์เจล 1,000 หลอด เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่กักกันตน และผู้ทีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 ระบาด ผ่านสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยมี นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย รับมอบ ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เขตพญาไท กรุงเทพฯ

On 29th June, 2021, The Thai Red Cross Society, by Lt.Gen.Amnat Barlee, MD, Director of Relief and Community Health Bureau(RCHB), Mr. Khan Prachuabmoh, Director of Fund Raising Bureau and Mrs. Janprapa Vichitcholchai, Deputy Director of Fund Raising Bureau Jirawan Santipitak, B.Sc. (in Pharm.), Assistant Director of the RCHB and management team, provided 1,000 Relief Kits to Covid-19 and drinking water, 1,000 fabric masks and 1,000 tubes of alcohol gel, to assist the visually impaired in quarantine and those affected by the COVID-19 pandemic, through Thailand Association of The Blind. In this occasion, Mr. Eakkamol Patyanan, President of Thailand Association of The Blind, was the recipient, at Thailand Association of The Blind, Phaya Thai district, Bangkok.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330