สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหารือกับ Migrant Working Group และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

วันที่ 25 มิ.ย. 2564

ประชุมหารือกับ Migrant Working Group และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

On 25th June, 2021, Pichit Siriwan, M.D., Deputy Director of the Relief and Community Health Bureau and management team, meeting with Migrant Working Group and relevant agencies, about vaccination against COVID-19, among migrant workers, at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330