สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

     วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553  นายแพทย์พิชิต   ศิริวรรณ   รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย  พร้อมหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย  ร่วมกับนางอรทัย  เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  ปฏิบัติงานครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย    ณ   สถานีบริการน้ำมัน ปตท. อำเภอพุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  เพื่อประกอบอาหารและแจกจ่ายอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี   จำนวน  2,500  ชุดต่อวัน  และจะปฏิบัติภารกิจครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยไปจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะคลี่คลาย

 

            สำหรับวันนี้ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยได้ประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอไชยยา และอำเภอท่าชนะ   จ.สุราษฎร์ธานี  จำนวน 2,100 ชุด


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330