สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยฯ ให้แก่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

วันที่ 17 ก.ค. 2564

มอบชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยฯ ให้แก่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2564 นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทาหรือนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทา มอบหมายให้คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทา จิตอาสากาชาด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทาขุมเงิน เทศบาลตำบลทาขุมเงิน และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลทาขุมเงิน ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ส่งมอบให้กับผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งที่ได้สำรวจ และลงพิกัดที่อยู่ผู้สูงวัยผ่านแอพพลิเคชั่น"พ้นภัย”ในพื้นที่ตำบลทาขุมเงิน จำนวน 75 ชุด ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย โดยวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทาหรือนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทา ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยฯ ด้วยตนเองในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านทาสบเมย และ หมู่ที่ 4 บ้านสัน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

On July 14-17, 2021, Mr. Saman Kongkaew, Mae Tha District Chief or President of Mae Tha Red Cross District Branch assigned to the committee of Mae Tha Red Cross District Branch, staff of Tha Khum Ngoen Health Promoting Hospital and relevant agencies provided Relief Kits for Vulnerables and Elderly to elderly people who can't help themselves of the Thai Red Cross Society to give to the vulnerable and elderly groups who surveyed and post the coordinates of the elderly via the "Phonphai" application in Tha Khum Ngoen subdistrict, amounting to 75 sets and providing advice on proper behavior in the epidemic situation of the corona virus 2019.
In this regard, on July 17, 2021, Mr. Saman Kongkaew, Mae Tha District Chief or President of Mae Tha Red Cross District Branch have visited the area to provided Relief Kits for Vulnerables and Elderly by themselves in the area of ​​Moo 2, Ban Thabo Moei and Moo 4, Ban San, Mae Tha District, Lamphun Province.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330