สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยฯ ให้แก่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

วันที่ 19 ก.ค. 2564

มอบชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยฯ ให้แก่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลสุวรรณคาม​ อำเภอนิคมน้ำอูน​ จังหวัดสกลนคร เป็นผู้แทนมอบชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยฯ ให้แก่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ซึ่งชุดธารน้ำใจฯ ดังกล่าว อสม. ได้จากการสำรวจ และปักหมุดแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน "พ้นภัย” จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

On July 19, 2021, Village Health Volunteers of Suwanakham Subdistrict, Nikhom Nam Un District​ , Sakon Nakhon Province acting as a representative to provided the Relief Kits for Vulnerables and Elderly to elderly people who can't help themselves. Relief Kits for Vulnerables and Elderly, the Village Health Volunteers obtained from the survey and pin the notification via the application "Phonphai" from the Relief and Community Health Bureau of the Thai Red Cross Society.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330