สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน หารือแนวทาง Home isolation

วันที่ 20 ก.ค. 2564

สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน หารือแนวทาง Home isolation

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย และคณะ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานให้ผู้ป่วยโควิด-19 รักษาตัวที่บ้าน หรือ Home isolation รองรับปัญหาเตียงไม่เพียงพอ โดยประชุมผ่านระบบ zoom conference ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

On July 20, 2021, Thares Krasanairawiwong, M.D., Director-General of the Department of Health Service Support, Ministry of Health, Pichit Siriwan, M.D., Deputy Director of the Relief and CommunityHealthBureau, the Thai Red Cross Society and his team together with government and private agencies, joined together to discuss ways to help Covid-19 patients stay at home or "Home isolation" to support the problem of insufficient beds by meeting via zoom conference system at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330