สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มไทยออยล์ มอบน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อ สนับสนุนกิจกรรมสภากาชาดไทย ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ภายใต้โครงการ “ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ”

วันที่ 27 ก.ค. 2564

กลุ่มไทยออยล์ มอบน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อ สนับสนุนกิจกรรมสภากาชาดไทย ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ภายใต้โครงการ "ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ”
 
วันที่ 27 กรกฏาคม 2564 นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิง (ในรูปแบบบัตรเติมน้ำมัน) และผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อภายใต้โครงการ "ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ” รวมมูลค่า 1,700,000 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย สำหรับใช้ในการเดินทางของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่, การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการ ฯ รับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ฯ
 
On 27th July, 2021, Mr. Wirat Uanarumit, Chief Executive Officer and President to the Board of Directors of Thai Oil Public Company Limited, provided oil (fuel card) and products for disinfection, total value 1,700,000 baht to the Thai Red Cross Society for use in the travel of medical personnel and staff, transporting or moving medical equipment. In this occasion, Mr.Tej Bunnag, Secretary General, Thai Red Cross Society, Lt.Gen.Amnat Barlee, MD, Director of Relief and Community Health Bureau(RCHB), Pichit Siriwan, M.D., Deputy Director of the RCHB, was the recipient, at reception room 1st floor, Somdej Phrayanasangvorn Building.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330