สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
อิมพีเรียล มอบชุด PPE 30 ชุด พร้อมน้ำดื่ม 5,000 ขวด ให้สภากาชาดไทย

วันที่ 2 ส.ค. 2564

อิมพีเรียล มอบชุด PPE 30 ชุด พร้อมน้ำดื่ม 5,000 ขวด ให้สภากาชาดไทย

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ เลขานุการคณะกรรมาธิการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ ในนามบริษัท อิมพีเรียลพลาซ่า จำกัด ร่วมมอบ ชุด PPE จำนวน 30 ชุด พร้อมน้ำดื่ม 5,000 ขวด ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้ความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และสนับสนุนการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีเภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฎิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

On August 2, 2021, Mr. Pinyo Kitlertpairot, Secretary of the Committee of the Ministry of Foreign Affairs, together with the delegation on behalf of Imperial Plaza Co., Ltd., donated 30 PPE sets and 5,000 bottles of drinking water to the Thai Red Cross Society to help those who have suffered from the epidemic of Covid-19, the underprivileged, the handicapped, the poor and support the work of medical personnel. Jirawan Santipitak, B.Sc. (in Pharm.), Assistant Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) was the delegate at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330