สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
รับมอบเครื่องฆ่าเชื้อ UV รุ่น YM 9002 (UV Sterilizer)

วันที่ 5 ส.ค. 2564

รับมอบเครื่องฆ่าเชื้อ UV รุ่น YM 9002 (UV Sterilizer)

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 คุณแวรพัศ สุขสัมฤทธิ์ มอบเครื่องฆ่าเชื้อ UV รุ่น YM 9002 (UV Sterilizer ) จำนวน 2 เครื่อง ให้กับสำนักงานบรรทาทุกข์ ฯ เพื่อมอบให้กับสถานีกาชาดที่ 2 แพร่งภูธร จำนวน 1 เครื่อง และสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค จำนวน 1 เครื่อง โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฎิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

On August 5, 2021, Ms. Weraphat Suksamrit donated a UV sterilizer model YM 9002 amounted 2 units for the Relief and Community Health Bureau to give to the Thai Red Cross Health Station No.2, Prang Phuthon and the Thai Red Cross Health Station No.11 Wisetniyom, Bang Khae. Pichit Siriwan, M.D., Deputy Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) was the recipient at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330