สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ และบริษัท ไทยโอซูก้า มอบอาหารกล่อง สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 1 ก.ย. 2564

โรงแรมรามา การ์เด้นส์ และบริษัท ไทยโอซูก้า มอบอาหารกล่อง สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 1 กันยายน 2564 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบอาหารกล่องจากผู้แทนโรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ และบริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด จำนวน 200 กล่อง พร้อมรับมอบอาหารว่าง จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ฯ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางแพทย์และเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ณ อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ชั้น 6

On September 1, 2021, Lt.Gen.Amnat Barlee, MD, Director of Relief and Community Health Bureau (RCHB), the Thai Red Cross Society received 200 boxes of food from representatives of Rama Gardens Hotel Bangkok and Thai Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., along with receiving snack boxes from the National Blood Center to support medical personnel and staff in the operation of vaccination services against COVID-19 for the elderly 60 years and over and 7 chronic disease groups at RCHB Building, Floor 6.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330