สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
"แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ และครอบครัว" ร่วมกับบริษัท บางกอกยูนิเทรด มอบชุดตรวจ COVID-19 แบบ Antigen test kit (ATK) ให้สภากาชาดไทย เพื่อนำไปมอบให้ประชาชน

วันที่ 20 ส.ค. 2564

"แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ และครอบครัว" ร่วมกับบริษัท บางกอกยูนิเทรด มอบชุดตรวจ COVID-19 แบบ Antigen test kit (ATK) ให้สภากาชาดไทย เพื่อนำไปมอบให้ประชาชน

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 "แพนเค้ก" หรือนางสาวเขมนิจ จามิกรณ์ และครอบครัว ร่วมกับบริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด มอบชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 2,500 ชุด รวมมูลค่า 875,000 บาท ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และเป็นอุปกรณ์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการดำเนินการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

On August 20, 2021, Ms. Khemanit Jamikorn and family together with the The Bangkok Unitrade Co., Ltd. donated 2,500 COVID-19 Antigen Test Kits (ATK) worth 875,000 baht to the Relief and Community Health Bureau (RCHB),the Thai Red Cross Society to distribute to people at risk and it is a device for medical personnel to carry out proactive examinations in areas where the epidemic of COVID-19 has been received by Pichit Siriwan, M.D., Deputy Director of the Relief and Community Health Bureau, the Thai Red Cross Society at Thai Red Cross Disaster Operations Center.


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330